سرویس ها

⭐ = فروشنده خوب ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فروش ویژه خدمات اینستاگرام

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
33
بازدید ویدیو اینستاگرام [500K] [شروع آنی  - 500K/روز]
900
100 / 10000000
32
بازدید ویدیو اینستاگرام + ایمپرشن [5M] [1H - 500K/روز]
1500
100 / 5000000

فالوور اینستاگرام Instagram Followers

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1774
فالوور اینستاگرام کیفیت پایین
28200
20 / 20000
99
فالوور اینستاگرام [15K] [%ریزش بالا] [شروع آنی - 5K/روز] ⚡
55200
50 / 10000
142
فالوور اینستاگرام [ دارای ریزش ]♻
125100
100 / 100000
93
فالوور اینستاگرام [15K] [MIX]
163200
100 / 15000
113
فالوور اینستاگرام [100K] [R20] [6H - 5K/روز] ♻
204000
100 / 100000
1738
فالوور اینستاگرام [میکس ایرانی و عربی] [2K] [100% واقعی]
255000
1000 / 2000
1739
فالوور اینستاگرام [ایرانی] [واقعی]
382500
50 / 2000

بازدید اینستاگرام Instagram View

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1871
بازدید اینستاگرام + ایمپرشن
1200
100 / 10000000
1876
بازدید اینستاگرام + ایمپرشن [1.5M]
1500
100 / 1500000
1875
بازدید اینستاگرام + ایمپرشن [50K]
1500
100 / 50000
1864
بازدید اینستاگرام [100M]
1500
100 / 100000000
1874
بازدید اینستاگرام [10M]
1500
100 / 10000000
1872
بازدید اینستاگرام + ایمپرشن + بازدید پروفایل [ واقعی ]
2100
100 / 50000
58
بازدید ویدیو اینستاگرام + ایمپرشن [899K] [واقعی]
2100
100 / 50000
64
بازدید ویدیو اینستاگرام + ایمپرشن [FROM EXPLORE]
2100
100 / 2000000
66
بازدید ویدیو اینستاگرام + ایمپرشن [FROM HOME]
2100
100 / 2000000
65
بازدید ویدیو اینستاگرام + ایمپرشن [FROM LOCATION]
2100
100 / 2000000
59
بازدید ویدیو اینستاگرام [800K] [واقعی] ⚡️⭐
2100
100 / 800000
69
بازدید ویدیو اتوماتیک اینستاگرام
3000
100 / 10000000
61
بازدید ویدیو اینستاگرام [999K] [100K/روز]
3000
20 / 999000
1785
بازدید اینستاگرام [عرب]
7800
100 / 80000

استوری اینستاگرام Instagram Story

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1799
بازدید استوری اینستاگرام [15K]
3000
10 / 15000
1846
بازدید استوری اینستاگرام [30K]
3000
100 / 150000
1841
بازدید استوری اینستاگرام [70K] ⚡️⭐
3600
100 / 70000
1849
بازدید استوری اینستاگرام [80K]
5400
50 / 100000
1837
بازدید استوری اینستاگرام [20K]
11100
100 / 20000
1839
بازدید استوری اینستاگرام [جنسیت زن] [30K]
12900
20 / 30000
1838
بازدید استوری اینستاگرام [جنسیت مرد] [30K]
12900
20 / 30000
1840
بازدید استوری اینستاگرام [30K]
15300
100 / 30000

لایک اینستاگرام Instagram Like

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1869
لایک اینستاگرام [20K] [کیفیت پایین]
15300
20 / 20000
1868
لایک اینستاگرام [امکان ریزش]  ⛔🔥💧
21300
10 / 50000
1847
لایک اینستاگرام [20K]
24600
10 / 20000
1798
لایک اینستاگرام [20K]
28200
20 / 20000
1881
لایک اینستاگرام [5K] [بدون ریزش]
28500
10 / 10000
100
لایک اینستاگرام [20K] [سریع] [کیفیت بالا] ⛔
28800
100 / 30000
1862
لایک اینستاگرام [10K] [واقعی]
42900
20 / 10000
1870
لایک اینستاگرام + ایمپرشن + ریچ [5K]
43500
20 / 5000
1772
لایک اینستاگرام + ایمپرشن
45900
20 / 5000
102
لایک اینستاگرام [5K] [سرعت طبیعی/آهسته] [لایک واقعی]
45900
20 / 5000
101
لایک اینستاگرام [45K] [کیفیت فوق بالا] [آنی - 5K/Day]
48900
100 / 45000
1796
لایک اینستاگرام [5K] [بدون ریزش] [اختصاصی]
52800
20 / 5000
1887
لایک اینستاگرام [بدون ریزش] [اورژانسی] 🔥🔥🔥
58800
50 / 5000
106
لایک اینستاگرام [2K] [شروع 0 تا 1 ساعت بعد سفارش - سریع]
61200
100 / 2000
1855
لایک اینستاگرام [ اورژانسی ] [7K]🔥🔥🔥
66300
20 / 10000
1886
لایک اینستاگرام [50K] [واقعی] 🔥🔥🔥
67200
100 / 25000
1889
لایک اینستاگرام [3K] [واقعی] [بدون ریزش]💧
81600
50 / 2000
1782
لایک اینستاگرام [عرب] [واقعی]
85800
50 / 10000
1737
لایک ایرانی اینستاگرام [2K] [IRAN] [واقعی]
107100
50 / 10000
1786
لایک اینستاگرام بدون ریزش
114900
100 / 5000
1784
لایک اینستاگرام [عرب - ایران] [میکس] [واقعی]
120000
50 / 10000

بازدید پروفایل / ایمپرشن / ریچ اینستاگرام Instagram Profile Visits / Impressions / Reach

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1812
ایمپرشن اینستاگرام + ریچ [250K] [ 50K/Day]
600
25 / 250000
1806
ایمپرشن اینستاگرام [1M] [500K/Day]
2400
100 / 1000000
1863
ایمپرشن اینستاگرام [100K]
3600
100 / 100000
1814
ایمپرشن اینستاگرام [10M] [EXPLORE - HOME - LOCATION - PROFILE]
3600
100 / 20000000
1805
ایمپرشن اینستاگرام [Home+ Explore + Discover Others] [100K]
3600
10 / 100000
1815
بازدید پروفایل اینستاگرام [20K/Day]
12300
1000 / 100000
1802
ایمپرشن + بازدید پروفایل Instagram Impressions + Profile Visits
31800
100 / 50000
1813
ایمپرشن اینستاگرام + بازدید پروفایل [100K]
31800
100 / 50000

EngageBox اینستاگرام

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
57
ایمپرشن اینستاگرام [1M] [ 500K/روز]
3600
100 / 1000000

لایو اینستاگرام Instagram Live

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1853
بازدید لایو اینستاگرام [ برای 30 دقیقه ]
306000
10 / 30000

IGTV اینستاگرام

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
107
بازدید IGTV
900
100 / 10000000
108
بازدید IGTV سرور 2
900
100 / 10000000
1857
لایک IGTV [کیفیت عالی]
135300
50 / 5000

یوتیوب Youtube

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1794
لایک یوتیوب
30600
50 / 50000
40
بازدید ویدیو یوتیوب [100M] [1H - 30K/روز]
48900
200 / 100000000

فیسبوک Facebook

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
73
لایک پست فیسبوک [500]
48900
20 / 500
71
لایک پیج فیسبوک [1K]
122400
20 / 3000
74
لایک پست فیسبوک [10K]
165300
50 / 10000
76
فالوور پیج فیسبوک [1K]
183600
20 / 1000
72
لایک پیج فیسبوک
306000
50 / 20000

تیک تاک TikTok

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1866
بازدید تیک تاک [1M]
300
500 / 10000000
1884
بازدید تیک تاک [1M]
300
500 / 1000000
1763
بازدید تیک تاک [سرور 2] Tiktok Views
300
123 / 1000000
123
بازدید تیک تاک Tiktok Views
1500
100 / 10000000
1885
لایک تیک تاک [4K]
18000
100 / 4000
1867
لایک تیک تاک [30K]
21300
100 / 10000
1865
لایک تیک تاک 20K
30600
100 / 10000
1873
فالوور تیک تاک [50K]
45900
10 / 50000
1778
لایک تیک تاک + بازدید [1H - 1K/Hour]
131700
100 / 20000
1733
فالوور تیک تاک [واقعی]
367200
50 / 160000
151
لایک تیک تاک [10K] [واقعی]
367200
50 / 160000

تلگرام Telegram

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
47
بازدید پست آخر کانال تلگرام [35K] [1H - 20K/روز]
1500
100 / 500000
48
بازدید 5 پست آخر کانال تلگرام [35K] [1H - 35K/روز]
7800
100 / 500000
1753
بازدید 10 پست آخر کانال تلگرام
15300
100 / 500000
1754
بازدید 20 پست آخر کانال تلگرام
30600
100 / 500000
1879
ممبر کانال عمومی تلگرام [3K] [1H - 3K/Day]
36600
100 / 3000
1755
بازدید 50 پست آخر کانال تلگرام
42900
100 / 500000
1792
ممبر کانال عمومی تلگرام Telegram Public Channel Members
42900
100 / 5000
1793
ممبر گروه پابلیک تلگرام Telegram Public Group Members
42900
100 / 5000
1880
ممبر کانال عمومی تلگرام [واقعی] [5K]
70500
1000 / 5000
1756
بازدید 100 پست آخر کانال تلگرام
97800
1000 / 500000

توییچ Twitch

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1882
بازدید کانال توییچ [3K/روز]
9300
1000 / 100000
1883
بازدید کلیپ توییچ
9300
1000 / 100000
1807
فالوور توییچ [30K] [5K/Day]
12300
100 / 100000
1810
فالوور توییچ [15K] [6H - 15K/Day] [بدون ریزش]
20100
100 / 50000
1817
فالوور توییچ [300K] [1H - 10K/Day]
24600
100 / 300000
130
بازدید کانال توییچ کیفیت عالی Twitch Channel Views ⚡️⭐
30600
2000 / 100000000
1741
فالوور توییچ Twitch Followers [کیفیت بالا]
55200
500 / 100000
1742
بسته 20000 عددی بازدید کانال توییچ Twitch Channel Views [20 000] ⭐⭐
408000
1 / 1

توییتر Twitter

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1761
بازدید ویدیو توییتر
12900
100 / 10000000
1762
کلیک پروفایل توییتر
12900
100 / 10000000
1759
فالوور توییتر [واقعی]
520200
50 / 4000

ساوندکلاود SoundCloud

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1833
پخش سریع ساوندکلاود SoundCloud Fast Plays
600
50000 / 100000000
1832
پخش ساوندکلاود SoundCloud Plays
900
100 / 1000000
1834
دانلود ساوندکلاود SoundCloud Downloads
5100
100 / 1500000
1836
فالوور ساوندکلاود SoundCloud Followers
45900
100 / 10000
1835
لایک ساوندکلاود Soundcloud Likes
45900
100 / 10000

اسپاتیفای Spotify

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1826
پخش رایگان اسپاتیفای Spotify Free Plays
17100
1000 / 10000000
1827
پخش پرمیوم اسپاتیفای Spotify Premium Plays
18600
1000 / 1000000
1828
فالوور اسپاتیفای Spotify User Followers
24600
20 / 100000
1831
پخش آلبوم اسپاتیفای Spotify Album Plays
39900
10000 / 10000000
1830
پخش پلی لیست اسپاتیفای Spotify Playlist Plays
39900
20000 / 10000000
1829
پخش قطعه اسپاتیفای Spotify Track Plays
40800
50000 / 1000000

وی کی VK

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1822
بازدید پست وی کی
26400
1000 / 50000
1821
لایک پست گروه وی کی
50100
20 / 10000
1823
بازدید ویدیو وی کی
56400
1000 / 10000
1819
فرند پیچ وی کی
153000
20 / 7000
1818
فالوور گروه وی کی
166500
10 / 1500

تامبلر Tumblr

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1825
لایک تامبلر
122400
100 / 2000
1824
فالوور تامبلر
140400
100 / 5000

لینکدین Linkedin

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
89
فالوور پروفایل لینکدین [USA] ⚡️⭐
214200
100 / 10000
88
فالوور پیج شرکتی لینکدین [USA] ⚡️⭐
214200
100 / 10000
86
فالوور لینکدین
459000
100 / 500000
90
لایک پست لینکدین [USA] ⚡️⭐
734400
25 / 10000

ویمیو Vimeo

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
126
بازدید ویمیو Vimeo Views
24600
20 / 10000000
128
فالوور ویمیو Vimeo Followers
183600
100 / 500000
127
لایک ویمیو Vimeo Likes
183600
100 / 50000

دیلی موشن DailyMotion

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
129
بازدید دیلی موشن Dailymotion Views
51000
1000 / 100000000

لایکی LIKEE

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1790
بازدید لایکی
116400
50 / 50000
1791
لایک لایکی
183600
50 / 50000
1789
فالوور لایکی
367200
50 / 50000

پینترست Pinterest

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
121
فالوور پینترست Pinterest Followers [BOARD]
102000
50 / 50000
120
فالوور پینترست pintrest Followers
102000
50 / 500000
122
لایک پینترست Pinterest Pin Likes
109800
50 / 50000

بازدید سایت Website Traffic

ID نام قیمت هر 1000 عدد( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
55
ترافیک وب سایت از اینستاگرام
11100
500 / 1000000
54
ترافیک وب سایت از توییتر
11100
500 / 1000000
52
ترافیک وب سایت از فیسبوک
11100
500 / 1000000
53
ترافیک وب سایت از لینکدین
11100
500 / 1000000
51
ترافیک وب سایت از ویکیپدیا
11100
500 / 1000000
50
ترافیک وب سایت از گوگل
11100
500 / 1000000